Білім беру ұйымы туралы ақпарат

Жалпы білім беру мекемесі туралы а

Мүлікті пайдалану және қызмет туралы жыл сайынғы есеп (жиынтық)

Заңнамада белгіленген тәртіппен бекітілген білім беру ұйымының қаржы-шаруашылық қызметінің жоспары немесе білім беру ұйымының бюджеттік сметасы Мемлекеттік тапсырма 

Еңбек төлемақысы:

Еңбек төлемақысындағы қордың ынталандыратын бөлігі туралы ереже 

Еңбек төлемақысы туралы ереже

Мұғалімдердің еңбекақысын есептеу 

Мұғалімнің бағалау критерийлері (өзгерістерімен 05.12.2013.)

Педагог және штаттық қызметкерлердің бағалау критерийлері  (өзгерістерімен 05.12.2013 ж.)

Басқарушы кеңесінің шешімі 23 желтоқсан 2013 ж. (еңбек төлемақысының ынталандырушы фонды туралы)

Еңбек төлемақысы (өзгерістер мен толықтырулар):

Еңбек төлемақысының ынталандырушы қорын бөлу туралы ереже (өзгерістер мен толықтырулар 11.03.2014 ж.)

Еңбек төлемақысының ережесі  (өзгерістер мен толықтырулар  11.03.2014 ж.)